เกียวกับเรา

บริษัท Jorgenasser ก่อตั้งเมื่อปี 2549 เป็นบริษัทนำเข้าเครื่องเล่นสนามจากต่างประเทศ โดยสรรหาสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกคน นั่นคือ ” สินค้ามีคุณภาพ ในราคาที่ไม่แพง”

สินค้าที่มีการตรวจสอบมาตรฐานยุโรป , เยอรมัน ผ่านหน่วยงานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และของเล่นมาตรฐาน มอก.685-2540 โดยสินค้าที่เราจำหน่ายมีคุณภาพ นำเข้าทุกชิ้นส่วน

ราคาที่ไม่แพง” ในความหมายเราของเรา ไม่ได้หมายถึงราคาของเราจะถูกเสมอ 

หรือต้องถูกที่สุดในประเทศไทย แต่เป็นราคาที่ “คุ้มค่ามากที่สุด และแถมด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ