Jorgenasser ของเล่นเด็ก

บริษัท Jorgenasser ก่อตั้งเมื่อปี 2549 เป็นบริษัทนำเข้าเครื่องเล่นสนามจากต่างประเทศ โดยสรรหาสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกคน นั่นคือ ” สินค้ามีคุณภาพ ในราคาที่ไม่แพง”

สินค้าที่มีการตรวจสอบมาตรฐานยุโรป , เยอรมัน ผ่านหน่วยงานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และของเล่นมาตรฐาน มอก.685-2540 โดยสินค้าที่เราจำหน่ายมีคุณภาพ นำเข้าทุกชิ้นส่วน

Product

ชั้นวางรถบรรทุกใหญ่-เฟอร์นิเจอร์เด็ก

ชั้นวางรถบรรทุกใหญ่-เฟอร์นิเจอร์เด็ก เฟอร์นิเจอร์โรงเรียน ชั้นวางของ

ชั้นวางแก้วน้ำสีรุ้ง 48 ช่อง

ชั้นวางแก้วน้ำสีรุ้ง 48 ช่อง-เฟอร์นิเจอร์เด็ก เฟอร์นิเจอร์โรงเรียน ชั้นวางแก้ว

ราวโหนสะพานแขวน-เครื่องออกกำลังกายกลาง

ราวโหนสะพานแขวน-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังสวนสาธารณะ ฟิตเนสกลางแจ้ง

ชุดชั้นวางของ+ถาด 6ชิ้น ลายเมฆฝน

ชุดชั้นวางของ+ถาด 6ชิ้น ลายเมฆฝน-เฟอร์นิเจอร์เด็ก เฟอร์นิเจอร์โรงเรียน ชั้นวางของ by Sealplay

บ้านน้อย 2 ชั้น-ของเล่นพลาสติก

บ้านน้อย 2 ชั้น-ของเล่นพลาสติก ของเล่นสนาม บ้านกระดานลื่น สไลเดอร์ by Sealplay

ลูกบอล- ลูกบอลพลาสติก

ลูกบอล- ลูกบอลพลาสติก ลูกบอลบ่อบอล ลูกบอลห้องบอล